dowiedz się czym się zajmujemy

specjalizacje

Twierdzimy, że warunkiem nowoczesnego doradztwa prawnego jest specjalizacja.

sprawdź nasze

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria świadczy szeroko pojęte usługi w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości. Posiadamy doświadczenie w zakresie obsługi kompleksowego procesu nabywania i zbywania nieruchomości z uwzględnieniem konieczności uzyskania wymaganych zgód i decyzji administracyjnych. Zakres usług Kancelarii obejmuje także doradztwo w zakresie komercjalizacji nieruchomości, w tym w szczególności umowy najmu i dzierżawy. W obrębie tej specjalizacji doradzamy również w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości, jak również w zakresie optymalizacji korzystania z prawa użytkowania wieczystego. W zakres usług wchodzą również audyty nieruchomości. W ramach tej branży Kancelaria doradza wspólnotom mieszkaniowym w bieżącej działalności jak również w zakresie dochodzenia wad dotyczących zarządzanych nieruchomości.

REPRYWATYZACJA

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie usług reprywatyzacyjnych dotyczących odzyskiwania nieruchomości w naturze lub odszkodowania pieniężnego. Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności nieruchomości objęte dekretem Bieruta (dekretem warszawskim) oraz dekretem PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

PRAWO PODATKOWE

Każdy problem prawny analizowany jest również w aspekcie prawa podatkowego, w tym w szczególności podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT). Optymalizację podatkową potwierdzamy uzyskaniem odpowiedniej interpretacji prawa podatkowego wydawanej przez Krajową Informację Podatkową.
Jako jedni z niewielu, wspieramy Gminy w zakresie doradztwa i kompleksowej obsługi prawnej zagadnień dotyczących postępowań podatkowych, w tym, w szczególności dotyczących podatku od nieruchomości. Dzięki współpracy z gronem uznanych specjalistów m.in. tj. rzeczoznawcy majątkowi, budowlani, architekci i geodeci możemy zagwarantować Państwu całościowe prowadzenie spraw z indywidualnym uwzględnieniem wszechstronnych uwarunkowań.

Więcej informacji na stronie www.podatkiwgminie.pl

PRAWO KONSUMENCKIE

Bogate doświadczenie Kancelaria posiada w sporach konsumenckich, z wyróżnieniem tych dotyczących polisolokat, kredytów frankowych i zwrotów prowizji od banków. Doradztwo obejmuje bezpieczne wyjście z umowy polisolokaty lub umowy frankowej, a także dochodzenie zwrotów należności od banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

Więcej informacji na stronie www.kredytyfrankowe.kpdg.pl

SPORY SĄDOWE

Kancelaria posiada spore doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym gospodarczych w szczególności z udziałem Skarbu Państwa (odszkodowania reprywatyzacyjne, dochodzenie uzupełnienia dotacji celowych), jednostek samorządu terytorialnego i deweloperów. Zakres usług obejmuje opracowanie taktyki procesowej i podejmowanie czynności procesowych w ramach jej realizacji przy szczególnym uwzględnieniu optymalizacji kosztów postępowania sądowego.
Umów poradę prawną ONLINE