dowiedz się czym się zajmujemy

specjalizacje

Twierdzimy, że warunkiem nowoczesnego doradztwa prawnego jest specjalizacja.

sprawdź nasze

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria świadczy szeroko pojęte usługi w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości. Posiadamy doświadczenie w zakresie obsługi kompleksowego procesu nabywania i zbywania nieruchomości z uwzględnieniem konieczności uzyskania wymaganych zgód i decyzji administracyjnych. Zakres usług Kancelarii obejmuje także doradztwo w zakresie komercjalizacji nieruchomości, w tym w szczególności umowy najmu i dzierżawy. W obrębie tej specjalizacji doradzamy również w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości, jak również w zakresie optymalizacji korzystania z prawa użytkowania wieczystego. W zakres usług wchodzą również audyty nieruchomości. W ramach tej branży Kancelaria doradza wspólnotom mieszkaniowym w bieżącej działalności jak również w zakresie dochodzenia wad dotyczących zarządzanych nieruchomości.

PRAWO KONSUMENCKIE

Bogate doświadczenie Kancelaria posiada w sporach konsumenckich, z wyróżnieniem tych dotyczących polisolokat, kredytów frankowych i zwrotów prowizji od banków. Doradztwo obejmuje bezpieczne wyjście z umowy polisolokaty lub umowy frankowej,a także dochodzenie zwrotów należności od baków oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

W codziennej praktyce Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa edukacyjnego. Zakres doradztwa obejmuje w szczególności stosowanie w praktyce ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych regulacji dotyczących rynku usług edukacyjnych.

PRAWO ŻYWNOŚCIOWE

Świadczymy usługi prawne i doradzamy na każdym etapie tzw. łańcucha żywnościowego (food chain). Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do producentów żywności i suplementów diety, jak również do dystrybutorów oraz pośredników w handlu artykułami żywnościowymi. Naszym atutem jest kompleksowe podejście do problemu, z zakresu prawa żywnościowego, uwzględniającego także kontekst naukowy i rynkowy. W tym celu współpracujemy z renomowanymi naukowcami z obszaru nauk o żywieniu człowieka i konsumpcji, jak również z akredytowanymi placówkami naukowymi i laboratoriami.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W swojej działalności Kancelaria prowadziła i prowadzi spory w zakresie szeroko pojętego prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Zakres usług dotyczy doradztwa w zakresie sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, mobbingu, dyskryminacji oraz sporów pracowniczych.

[A13FE-WRITING-EFFECT LOOP="0"]PRAWO FUNDUSZY EUROPEJSKICH[/A13FE-WRITING-EFFECT]

Kancelaria zajmuje się stroną prawną pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków europejskich, w tym w szczególności w zakresie programu BIOSTRATEG.

PRAWO PODATKOWE

Każdy problem prawny analizowany jest również w aspekcie prawa podatkowego, w tym w szczególności podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT). Opymalizację podatkową potwierdzamy uzyskaniem odpowiedniej interpretacji prawa podatkowego wydawanej przez Krajową Informację Podatkową.

SPORY SĄDOWE

Kancelaria posiada spore doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym gospodarczych w szczególności z udziałem Skarbu Państwa (odszkodowania reprywatyzacyjne, dochodzenie uzupełnienia dotacji celowych), jednostek samorządu terytorialnego i deweloperów. Zakres usług obejmuje opracowanie taktyki procesowej i podejmowanie czynności procesowych w ramach jej realizacji przy szczególnym uwzględnieniu optymalizacji kosztów postępowania sądowego.